Boże Narodzenie 2021

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Kolęda
Niech nam się wreszcie myśli otworzą
Na mowę zwierząt, pokorę zboża
Na śpiew kamienia, wody płakanie
I na korników suchą litanię.

Niech nam się wreszcie język uciszy
Gęba zatrzaśnie a słuch usłyszy
Oczy zobaczą wiatr nad wiatrami
A potem ciszę obleją łzami…

(Ernest Bryll, z tomu Piołunie piołunowy)

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2021 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.