Małgorzata Pieczara-
-Ślarzyńska

Polonistka i italianistka (UW). Jest autorką książki Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności (2012) oraz licznych artykułów krytycznoliterackich i literaturoznawczych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół współczesnej poezji polskiej i obcej oraz zagadnień związanych z historią i teorią przekładu literackiego. Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W „Twórczości” od wielu lat zajmuje się korektą tekstów oraz krytyką literacką, komentując najnowszą polską poezję.
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.