dzieje się
„Twórczość” październikowa już do nabycia
02.10.2018
Październikowy numer „Twórczości” w wersji tradycyjnej już można kupić w salonach Empik lub zamówić na naszej witrynie (zakładka ZAMÓW) lub na stronie Instytutu Książki.

E-wydania październikowej”Twórczości” można kupić na e-kiosk.pl i nexto.pl

Miesięcznik w obu wersjach można także zaprenumerować.

Nagroda im. Adama Włodka
V edycja Nagrody im. Adama Włodka rozpoczęta.

Nagrodę przyznaje Fundacja Wisławy Szymborskiej za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu.
Jest to nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Termin nadsyłania prac: do 20 stycznia 2019 roku.

Rozstrzygnięcie 15 marca 2019 roku

Dorota Betlewska‑Gutowska
Ranny wojownik
10 | 2018
Niektórzy filozofowie mnie nudzą. Szestow nie. Miał intrygujące spostrzeżenia: „Jakkolwiek na pierwszy rzut oka może wydawać się to dziwne, to jednak nie ulega wątpliwości, że czymś najbardziej charakterystycznym dla człowieka jest bojaźń prawdy”.

Oryginał. Jego zdaniem do prawdy odnoszono się podejrzliwie. Zawsze. Skrycie lub jawnie. „…wśród ludzi już od Starożytności zakorzeniła się mocna wiara, że prawda jest czymś strasznym”. Należy jej unikać za wszelką cenę.


Guido Cavalcanti napisał: „Duch ludzki dąży do zdobycia prawdy”.

A Szestow inaczej: „Prawda nie jest upragniona. Zdecydowanie niepożądana”. Najpierw pomyślałam: Nie ma racji. Potem: Ma. Najjaskrawiej to widać w kwestiach metafizycznych.

Severino zauważył: „Nic tak nie przeraża człowieka nowoczesnego, jak perspektywa istnienia Boga”.

o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2018 | Twórczość
error: Treść niedostępna do kopiowania.