dzieje się
wrześniowy numer „Twórczości”
już dostępny
07.09.2020
Ukazał się numer wrześniowy.

W wersji tradycyjnej dostępny jest w empikach i dobrych księgarniach oraz w e-sklepie Instytutu Książki (zakładka zamów).

Wersja elektroniczna dostępna w E-kiosku.

Pismo w obydwu wersjach można zaprenumerować.

nowy członek redakcji
Od kwietnia redakcja ma nowego członka zespołu.

Wojciech Kudyba został zastępcą redaktora naczelnego i będzie kierował działem eseju.

Krzysztof Mrowcewicz
Jeźdźcy Apokalipsy1
9 | 2020
Ten pierwszy ma na imię Zaraza: „I widziałem, a oto koń biały, a który na nim siedział, miał łuk: i dano mu koronę, i wyszedł zwyciężając, aby zwyciężył” (Ap 6, 2).

Ten drugi ma na imię Wojna: „I wyszedł drugi koń, rydzy, a który na nim siedział, dano mu jest, aby odjął pokój z ziemie, a iżby jedni drugie zabijali, i dano mu miecz wielki” (Ap 6, 4).

Ten trzeci ma na imię Głód: „A oto koń wrony; a który na nim siedział, miał szalę w ręce swojej” (Ap 6, 5).

A ten czwarty, najstraszniejszy to ich wódz i wierny towarzysz: „A oto koń blady, a który siedział na nim, imię jemu Śmierć, a piekło szło za nim, i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, zabijać mieczem, głodem i śmiercią, i przez bestyje ziemskie” (Ap 6, 8).

W takim porządku, zgodnym z tekstem Objawienia świętego Jana, galopują w absolutnej ciszy Jeźdźcy Apokalipsy Dürera: w głębi Zaraza, potem Wojna i Głód, a na pierwszym planie przeraźliwie chudy starzec z trójzębem – Śmierć. Pod kopytami ich koni pełzają ludzie, a nad ich głowami szybuje obojętnie anioł i piętrzą się groźnie skłębione chmury, przebite z lewej ostrym snopem nieziemskiego światła.

Apocalypsis cum figuris to misterium ludzkiego lęku. Nie wiemy, skąd przyjdą, w jakiej postaci i w jakim stroju, nie wiemy, kim są, czym są, ale jesteśmy pewni, że . Oto zza horyzontu, wzgórza, zza lasu, zakrętu drogi, okna, drzwi, kurtyny, z powietrza, ziemi, ognia, wody, z głębi ciała, z ust, nosa, spod zaciśniętych powiek, na jawie czy we śnie przyjdą z triumfem po nas, a my wtedy będziemy bezbronni. Może już zaraz usłyszymy tętent ich koni a potem ten barbarzyński „ześlizg dźwięków, glisando […], coś w rodzaju wycia przebiegającego całą skalę tonów”2, muzykę od której bije śmiertelne zimno szyderstwa, śmiech rozstrojonych, martwych instrumentów, zimna pustka metalicznych dźwięków3.

Rycina Dürera powstała w 1498 roku, w atmosferze schyłku stulecia, niepokoju przed nieznanym, które gotuje przyszłość, dająca znaki przez magiczne liczby. Za progiem było nowy wiek, bezpieczna czternastka, liczba sprawiedliwości i umiarkowania, zmieniała się w przeklętą piętnastkę, skrzydlatego diabła, złowieszcze arcanum tarota, demona, który obiecuje coś nowego – triumf zmysłów, pokusę grzesznej rozwiązłości. Ale jeźdźcy Dürera, pędzący z przeszłości, nie patrzą na granicę stuleci, zawsze są, tak jak zawsze byli – tuż, tuż. „Strzeż się! Oto biją!”4

o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2018 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.