dzieje się
Janusz Drzewucki Lekcje u Różewicza
17.05.2018
Na Warszawskich Targach Książki miała premierę nowa książka Janusza Drzewuckiego Lekcje u Różewicza wydana przez Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy.

Janusz Drzewucki krytycznoliterackim piórem towarzyszy od lat twórczości Tadeusza Różewicza i książka jest tego świadectwem. Oprócz szkiców dotyczących twórczości publikacja zawiera także korespondencję autora z poetą oraz fotografie przedstawiające Tadeusza Różewicza.

Henryk Bereza Alfabetyczność
08.05.2018
Państwowy Instytut Wydawniczy wydał wybór tekstów o pisarzach Henryka Berezy Alfabetyczność.

Część tekstów to obszerne „Wypiski” z drukowanego przez długie lata na naszych łamach „Czytanego w maszynopisie”. Książka zawiera także teksty dotychczas niepublikowane.

Z opisu wydawcy: „Alfabetyczność jest swoistym kompendium, przedstawiającym szerokość pracy krytycznej Henryka Berezy, która z czasem ewoluowała w samodzielną twórczość literacką”.

Marek Nalepa
Milczenie występne
5 | 2018
Niszczącą siłę posiada milczenie wynikające z procesów cywilizacyjnych. Pojawia się tam, gdzie niemożliwy jest dialog lub gdzie dialog został zabroniony. Wiadomo powszechnie, że we współczesnych systemach komunikacyjnych daleko posuniętej deprecjacji uległo porozumienie. Paradoksalnie, skonstruowane na podstawie nowoczesnych technologii środki komunikacji podkreślają jego brak, zniekształcają uczestników wymiany myśli, absolutyzują nadawcę i obezwładniają odbiorcę, odbierając temu ostatniemu prawo odpowiedzi. Pod maską liberalizmu i demokracji w sposób autokratyczny modelują sposoby zachowań i myślenia, bardziej skutecznie niż najwięksi tyrani ludzkości. Domenę technik informatycznych stanowi już nie prawda czy fałsz, lecz nierealność (wirtualność), która dopełniając rzeczywistość empiryczną, nierzadko z uzurpacją wyłączności, współtworzy schizofreniczną przestrzeń życia współczesnego człowieka.
o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2018 | Twórczość
error: Treść niedostępna do kopiowania.