dzieje się
Wiersze Herberta w radiowej Dwójce
W Roku Zbigniewa Herberta Program 2 Polskiego Radia prezentuje cały dorobek poety.

Od poniedziałku do piątku o godz. 12.10 można słuchać wierszy Zbigniewa Herberta w wykonaniu autora lub w interpretacji aktorów.

Od marca do końca grudnia Dwójka zaprezentuje około czterystu wierszy poety od debiutanckiej Struny światła (1956) po ostatni Epilog burzy (1998).

Zgłoszenia do Nagrody Norwida
30.04.2018
XVII edycja Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida rozpoczęta.

Nagroda, ufundowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przyznawana jest twórcom mieszkającym lub tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Za całokształt twórczości wręczana jest statuetka „Dzieło życia”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 roku.

Karol Maliszewski
Bez zaszeregowania.
O nowej poezji kobiet
3 | 2018
Nie twierdzę, że poeci powiedzieli wszystko, więc teraz pokładam nadzieję w poetkach biorących się za to „wszystko” od innej strony, na innych zasadach. Nie da się niczego twierdzić w niestabilnej, płynnej przestrzeni pomiędzy „czuciem a analizą tekstu”.

W ostatnich latach tomiki kobiet zajmują mnie bardziej niż tomiki mężczyzn. Może chodzi o to, że wraz z tymi pierwszymi wraca się do początków poezji, do iluzji ustanawiania świata na nowo. Zdobyć go, czyli opisać. Przebić się przez język, by stwierdzić, że nie ma innego. Tak jakby poetki nie miały swojego „Brulionu” ani „roczników siedemdziesiątych”. Ich przełomy dokonują się w ciszy. Bez zbędnych i zwodniczych nazw. Bez zaszeregowania.

o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2018 | Twórczość
error: Treść niedostępna do kopiowania.