dzieje się
lipcowo-sierpniowy numer „Twórczości”
już dostępny
13.07.2020
Ukazał się lipcowo-sierpniowy, jubileuszowy numer „Twórczości”.

Wersję tradycyjną można kupić w empikach i dobrych księgarniach, a także w e-sklepie Instytutu Książki – w zakładce zamów.

Wersja elektroniczna dostępna w E-kiosku.

Pismo w obu wersjach można zaprenumerować.

nowy członek redakcji
Od kwietnia redakcja ma nowego członka zespołu.

Wojciech Kudyba został zastępcą redaktora naczelnego i będzie kierował działem eseju.

Piotr Szarota
Kraków 1945
7–8 | 2020
Właśnie w sierpniu trafił do sprzedaży pierwszy numer miesięcznika „Twórczość”, zapowiadany już w prasie od kwietnia. Wydany został na papierze pakowym w kolorze wyblakłego różu, za to w nakładzie dziesięciu tysięcy egzemplarzy, który miał się utrzymać jeszcze przez prawie rok. W pierwszym numerze znalazło się m.in. opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza Stara cegielnia, reportaż Tadeusza Peipera z Jakucji oraz fragment nowej powieści Jerzego Andrzejewskiego Natchnienie świata, która nigdy nie zostanie dokończona. Prawą ręką Kazimierza Wyki miał się stać Karol Kuryluk, który jednocześnie kierował „Odrodzeniem”. W stopce pojawiło się też nazwisko Jerzego Putramenta, które gwarantowało, że nad wszystkim czuwa partia, nawet jeśli w otwierającym numer manifeście programowym na próżno szukać magicznego słowa „marksizm”. Wszystko nadzorował, przynajmniej w czasie powstawania pierwszego numeru, zaufany pisarz władzy Leon Kruczkowski, który szybko przeniósł się do Warszawy, by zostać wiceministrem kultury.

W obliczu antyżydowskich zajść, do jakich doszło wtedy na Kazimierzu, niektóre z zawartych w pierwszym numerze „Twórczości” tekstów czyta się do dziś ze ściśniętym gardłem, choćby wstrząsający wiersz Miłosza Campo di Fiori, będący komentarzem poety do obojętności, z jaką spotkało się w jego odczuciu powstanie w getcie warszawskim. Znalazł się tam także bezkompromisowy tekst Wyki Gospodarka wyłączona, który wejdzie później do tomu Życie na niby wydanego w 1957 roku. „Czy formy, w jakich dokonała się eliminacja Żydów, i sposób, w jaki społeczeństwo nasze pragnęło ją zdyskontować, były moralnie do przyjęcia?” – zastanawia się Wyka i odpowiada bez cienia wątpliwości: „nie, po stokroć nie. Te formy i nadzieje były haniebne, demoralizujące i niskie. Skrót bowiem gospodarczego i moralnego stanowiska przeciętnego Polaka wobec tragedii Żydów wygląda tak: Niemcy mordując Żydów popełnili zbrodnię. My byśmy tego nie zrobili. Za tę zbrodnię Niemcy poniosą karę […], ale my już teraz mamy korzyści nie brudząc sumienia, nie plamiąc dłoni krwią. Trudno o paskudniejszy przykład moralności, jak takie rozumowanie naszego społeczeństwa. […] Formy, jakimi Niemcy likwidowali Żydów, spadają na ich sumienie. Reakcja na te formy spada jednak na nasze sumienie. Złoty ząb wydarty trupowi będzie zawsze krwawił, choćby już nikt nie pamiętał jego pochodzenia. Dlatego nie wolno dozwolić, by ta reakcja została zapomniana lub utrwalona, bo jest w niej tchnienie małostkowej nekrofilii”.

o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2018 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.