dzieje się
„Twórczość” grudniowa już do nabycia
04.12.2018
Grudniowy numer „Twórczości” w wersji tradycyjnej można już kupić w salonach Empik i dobrych księgarniach, a w wersji elektronicznej na nexto.pl i e-Kiosk.pl.

Miesięcznik w obu wersjach można także zaprenumerować.

Spokojnych Świąt i dobrej lektury!
16.12.2018
Kazimiera Iłłakowiczówna

Jak to się stało…

Jak to się stało, nie wie nikt:
choinę zieloną zmorzył śpik,
otuliła się gałęźmi w lesie,
nic jej się takiego nie śni.

Aż budzi się śród nocy… Cały las
brzęczy od krążeń skrzydeł i gwiazd,
a nisko u pnia – nie wiadomo dlaczego –
widać stajenkę, w niej Jezusa maleńkiego.

Matki i Józefa przy żłobku brak…
…Tylko leśny zwierz, tylko leśny ptak,
roi się to i drepce na krzywych
[i prostych nóżkach,
a wszystko – na paluszkach.

(„Twórczość” 1958, nr 12)

Zbigniew Mikołejko
Święty grzech ojców.
O dzieciobójstwie w Biblii
12| 2018
Nietzscheańskie, radykalne i prowokacyjne, twierdzenie o absurdalności Boga chrześcijan – którego należałoby, właśnie z powodu owej absurdalności, „znieść” nawet wówczas, gdyby istniał – znajduje również swoje uzasadnienie w biblijnej narracji na temat dzieciobójstwa, przy czym tekst Nowego Testamentu zakorzenia się tutaj mocno i splata w istocie w nierozerwalną, ścisłą jedność z przekazami Starego Zakonu. I wyłania się w tym wypadku, niezależnie od drastycznych niekiedy ambiwalencji, zwarta, homogeniczna i konsekwentna opowieść, stały wątek czy motyw Pisma, odżywający z niedającą się zbagatelizować uporczywością w kolejnych księgach – od najstarszych warstw, ujawniających się w Księdze Sędziów, po nowotestamentowe obrazy rzezi niewiniątek, męki i śmierci Jezusa czy apokaliptycznych katastrof.
o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2018 | Twórczość
error: Treść niedostępna do kopiowania.