dzieje się
75 lat / 900 numerów „Twórczości”
16.10.2020
W tym roku „Twórczość” obchodzi jubileusz siedemdziesięciopięciolecia istnienia.

W listopadzie ukaże się 900. numer pisma.

Zapraszamy na spotkanie jubileuszowe we wtorek 17 listopada o godz. 18.00.
Wydarzenie online.

październikowy numer „Twórczości”
już dostępny
07.10.2020
Ukazał się numer październikowy.

Egzemplarze można kupić w empikach i dobrych księgarniach, a także przez zakładkę zamów.

Wersja elektroniczna dostępna w e-Kiosku i na Nexto.pl.

Pismo w obu wersjach można zaprenumerować.

Janusz Drzewucki
Życie daje nam te same myśli
10 | 2020
Znajomość Przybylskiego z Różewiczem miała jak najbardziej literacki fundament. We wrześniu 1965 roku literaturoznawca zwrócił się listownie do poety z kilkoma pytaniami dotyczącymi poematu Et in Arcadia ego. Szczerość, z jaką pisał o swoich przeczuciach i domniemaniach, a także wątpliwościach, wreszcie o kłopotach analitycznych, z jakimi spotkał się, pracując nad szkicem na temat tego utworu, musiała się spodobać poecie, musiała wzbudzić w nim szczególne zainteresowanie. A przecież Różewicz – jako jeden z najświetniejszych już wtedy naszych poetów, ale także dramaturgów, prozaików, eseistów – był przez wielu admiratorów i badaczy swojej twórczości wręcz bombardowany nie tylko pytaniami dotyczącymi jego warsztatu pisarskiego, jego lektur, jego biografii czy życiowych zawiłości, lecz również bezinteresownymi bądź interesownymi komplementami. Nie na wszystkie listy miał czas lub ochotę odpowiadać. Pytania Przybylskiego widać musiały go nie tylko zaciekawić, ale i zaintrygować, skoro listowna znajomość z czasem przekształciła się w przyjaźń, co tu dużo mówić – w dozgonną przyjaźń. Wiele na to wskazuje, że przyjaźń z literaturoznawcą Przybylskim była dla Różewicza równie fundamentalna, jak przyjaźń z historykiem i krytykiem sztuki Mieczysławem Porębskim oraz z malarzem Jerzym Nowosielskim.

Nie była to zapewne przyjaźń ani prosta, ani łatwa, o czym świadczy fakt, że nie tak szybko przeszli na ty. Formułą „Drogi Panie” zaczynali listy do siebie jeszcze w pięć lat po nawiązaniu listownego kontaktu i zawarciu znajomości. Pisali do siebie, odwiedzali się, spotkali się ze sobą, kiedy to tylko było możliwe. Ich przyjaźń opisana w listach ma co najmniej dwa wymiary: ten pierwszy nazywam służbowym, związany jest z literaturą, z literatury życiem wewnętrznym i zewnętrznym, natomiast ten drugi nazywam osobistym, prywatnym. Ten pierwszy stanowił przyczynę i podstawę znajomości, ten drugi ujawnił się z czasem; po przełamaniu pierwszych lodów, po wzajemnym przekonaniu się do siebie, wskutek czego zdobyli się na tak wielką wobec siebie intymność.

Pisali do siebie bez ogródek, bez owijania w bawełnę. O swoim życiu codziennym, o swoich problemach rodzinnych, o kłopotach osobistych i zdrowotnych. Ale nie tylko – bo także o tym, co się przez te wszystkie lata w Polsce działo; no i również o tym, co działo się w środowisku, w którym znaleźli się, zajmując się czynnie, czyli twórczo, literaturą. W ich listach pojawia się mnóstwo znanych nazwisk, a że obydwaj od tego środowiska się dystansowali, że każdy z nich przyjął na swój sposób pozycję outsidera – Różewicz w środowisku literackim, Przybylski w naukowym – nic więc dziwnego, że dzieląc się przemyśleniami i refleksjami, nie przebierali w słowach. Co ciekawe, celował w tym zwłaszcza Przybylski, którego styl miejscami jest więcej niż pikantny, choć gwoli ścisłości Różewicz też potrafił się posłużyć piórem jak mieczem.

o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2018 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.