zespół
<
>
Mateusz Werner
redaktor naczelny
czytaj więcej
ur. 1970, filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Ukończył Wydział Polonistyki UW i Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Junior Fellow wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Doktorat o nihilizmie i nowoczesności obronił w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor książki Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy (2009), wydawca esejów Pier Paolo Pasoliniego Po ludobójstwie (2012), redaktor m.in. tomu What Kieślowski Tells Us Today? (2008) oraz Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema (2010). Wykładał gościnnie w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016–2017 wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wojciech Kudyba
zastępca
redaktora naczelnego
czytaj więcej
Pisarz, krytyk literacki. Kierownik Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Studium Literacko-Artystycznego UJ.

Autor książek o literaturze najnowszej (m.in. Wiersze wobec Innego (Sopot 2012) Generacja źle obecna (Sopot 2014) Próba bólu. O poezji Joanny Pollakówny (Warszawa 2016). Opublikował sześć zbiorów wierszy i cztery tomy prozy.

Aneta Wiatr
sekretarz redakcji
czytaj więcej
Urodziłam się (niechętnie), studiowałam (chętnie), m.in. u Tadeusza Komendanta. Dzięki protekcji Sułkowskiego, Mickiewicza i Bobkowskiego Jerzy Lisowski zaprosił mnie do zespołu redakcyjnego. W redakcji „Twórczości” od prima aprilis ’99. Mieszkam z Panem Kotem.
Elżbieta Baniewicz
redaktor
czytaj więcej
W 1971 roku ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a pięć lat później podyplomowe Studium Teatralno-Literackie na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Po studiach pracowałam jako kierownik literacki w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu i w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, równocześnie pisząc o teatrze dla wielu periodyków jak „Kultura”, „Nowe książki”, „Teatr”, „Dialog”.

Od 1989 roku pracuję w „Twórczości”, wybrane teksty z tego miesięcznika złożyły się na dwa tomy esejów: Lata tłuste czy chude. Szkice o teatrze polskim z lat 1990−2000 (2000) oraz Dziwny czas. Szkice o teatrze z lat 2000−2012 (2012). Z miesięcznikiem, następnie kwartalnikiem „Théâtre en Pologne” wydawanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (w wersji angielskiej i francuskiej) współpracowałam od 1975 roku do końca lat dziewięćdziesiątych, publikując w niemal w każdym numerze.

Opublikowałam monografie wybitnych artystów: Kazimierz Kutz. Z dołu widać inaczej (1994, wersja rozszerzona 1999). Anna Dymna. Ona to ja (1997, wersja rozszerzona 2001, Dymna, znacznie poszerzona wersja monografii, 2014). Janusz Gajos. Nie grać siebie (2003; Gajos, znacznie poszerzona wersja monografii, 2013). Erwin Axer. Teatr słowa i myśli (2010). Dżanus. Dramatyczne przypadki Janusza Głowackiego (2016).

Od 1989 roku co miesiąc piszę w „Twórczości” o teatrze. Z zasady o teatrze zawodowym i repertuarowym, czasem o ważnych książkach dotyczących tego tematu. Jest to wybór świadomy. Po pierwsze, nie można znać się na wszystkim, czyli na teatrze lalkowym, offowym, muzycznym, studenckim, amatorskim itd. Po drugie, uważam, że teatr zawodowy i repertuarowy powinien stanowić pewien wzorzec interpretacyjny tekstów współczesnych i klasycznych, ma bowiem do dyspozycji zawodowych aktorów. Mam luksus wyboru najważniejszych zjawisk i zagadnień, jakie w zmieniającym się współczesnym teatrze mają miejsce i jakie warto omawiać. Staram się nie pisać typowych recenzji, tylko raczej omawiać najciekawsze zjawiska czy tematy, zwłaszcza artystyczne. Pojmuję teatr jako przestrzeń wolnej wyobraźni i myśli kreowanej słowem, bo to ono, nie obraz, tak dziś wszechobecny, najlepiej niesie myśl.

fot. Janusz Drzewucki
Leszek Bugajski
redaktor
czytaj więcej
Ur. 1949, krytyk literacki i publicysta – z prasą współpracuje od 1966 roku. Jako krytyk literacki debiutował w 1971 roku na łamach „Współczesności”. Z „Twórczością” związany od 1972 roku, a od 1988 jest redaktorem działu krytyki literackiej w tym miesięczniku. Był także redaktorem kilku innych czasopism, m.in. „Życia Literackiego”, polskiej edycji „Playboya” i „Newsweeka. Polska”. Autor kilkunastu książek – m.in.: Następni, Zapiski z epoki Beatlesów, Pozy prozy, Strategia ślimaka, Seks, druk i rock and roll, Kupa kultury, Margines centralny. Laureat Nagrody Literackiej im. Stanisława Piętaka, Nagrody im. Kazimierza Wyki i kilku innych.
fot. Joanna Manowska
Janusz Drzewucki
redaktor
czytaj więcej
Ur. 6 grudnia 1958 roku w Kruszwicy, od 1990 roku mieszka i pracuje w Warszawie.

W „Twórczości” zadebiutował jako poeta w roku 1983, a w roku 1987 jako krytyk literacki. Od roku 1996 jest członkiem zespołu redakcyjnego. Odpowiada zarówno za wiersze, które ukazują się na łamach miesięcznika, jak i za recenzje poświęcone poezji.

Ostatnio wydał zbiór wierszy Rzeki Portugalii, dwie książki krytycznoliterackie o współczesnej liryce polskiej, Charakter pismaŚrodek ciężkości, a także ogłosił we własnym opracowaniu Tadeusza Różewicza Wiersze i poematy z „Twórczości” (1946−2005) oraz Wiersze wybrane Bogdana Ostromęckiego.

Od roku 2016 przewodniczący jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Ponadto członek jury Nagrody Orfeusz, Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz Nagrody im. Marka Nowakowskiego.

obraz Edwarda Dwurnika
Rajmund Kalicki
redaktor
czytaj więcej
Ukończyłem archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim (u prof. Kazimierza Michałowskiego). Studiowałem też w Argentynie dokumentalistykę filmową na Universidad Nacional del Litoral w Santa Fe.

Tłumaczyłem współczesnych klasyków języka hiszpańskiego. Ogłosiłem monografię Borges (1980), antologię wspomnień Tango Gombrowicz (1984) oraz Dziennik tajemny (2000), Dziennik patagoński (2007), Dziennik nieobyczajny (2008), medytacje (2012, poza księgarskim obiegiem), Dziennik z zaświatów (2014) i Dziennik podróży na Ocolorę (2017).

Zawsze niepokoiło mnie pytanie „dlaczego?”. W tej ostatniej książce daję na nie odpowiedź.

W redakcji jestem od kwietnia 1974 roku i cały czas zajmuję się tym samym − tzw. krótkim szkicem. Formalnie nazywa się to prowadzeniem działów Na widnokręgu i Noty. Pierwszy miał w swoich początkach zapowiadać nowych autorów korzystających z krótkiej formy, powiedzmy do dziesięciu stron maszynopisu. Potem to się zmieniło. Dzisiaj zamieszczamy tu także teksty autorów o znanych nazwiskach, rozważania często z pogranicza eseistyki i prozy fabularnej. No a „noty” to wiadomo: literackie drobiazgi o wszystkim. Lubię, gdy ostatnia nota jest jednym z lepszych tekstów w numerze. I tak bywa.

Małgorzata Pieczara-
-Ślarzyńska
redaktor
czytaj więcej
Polonistka i italianistka (UW). Jest autorką książki Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności (2012) oraz licznych artykułów krytycznoliterackich i literaturoznawczych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół współczesnej poezji polskiej i obcej oraz zagadnień związanych z historią i teorią przekładu literackiego. Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W „Twórczości” od wielu lat zajmuje się korektą tekstów oraz krytyką literacką, komentując najnowszą polską poezję.
Wojciech Łysek
korektor
czytaj więcej
Czytam, od kiedy pamiętam. Od kiedy czytam ze zrozumieniem, redaguję. Od kiedy redaguję ze zrozumieniem, prowadzę zajęcia na kursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jedna ze słuchaczek zapytała przed laty, czy nie znam kogoś, kto mógłby zająć się korektą „Twórczości”. Egoistycznie sam się zgłosiłem i od kilkunastu lat jestem osobą, która czyta każdy numer od deski do deski. I zawsze znajduję coś ciekawego ‒ nie tylko jako przykład na kolejne zajęcia, lecz także dla siebie.
Małgorzata Brodacka
sekretariat
czytaj więcej
Dba o sprawne funkcjonowanie redakcji, o dostarczenie na czas prenumeraty i honorariów. Jej głos słychać w telefonie.

Zdążyła poznać Jarosława Iwaszkiewicza. W redakcji na stałe od 1990 roku.

Piotr eL
współpracownik
czytaj więcej
Dyplom z ubiegłego wieku w pracowni projektowania książki upoważnia go, w jego mniemaniu, do dyrekcji artystycznej projektów firmA+. Chart na wszelkie wyzwania profesjonalne, nazywany przez zaprzyjaźnionych odbiorców jego utworów „jakąś straszną maszyną do roboty”.

Aktualne okładki i layout „Twórczości” to jego zasługa. Nasz ulubiony oprawca graficzny.

krótka historia pisma
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie z inicjatywy Kazimierza Wyki, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Karola Kuryluka, redaktora przedwojennych „Sygnałów”; miał wtedy podtytuł „miesięcznik Literacko-krytyczny”. W pierwszym numerze znalazły się m.in. wiersze Leopolda Staffa, Juliana Przybosia i Czesława Miłosza, opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Andrzejewskiego, reportaż Tadeusza Peipera z wędrówki przez Jakucję, felietony Hanny Malewskiej i Jerzego Zawieyskiego oraz szkic Kazimierza Wyki.
 


 
W 1950 roku pismo przeniesiono do Warszawy. Wydawane kolejno przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Współczesne, Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 roku przez Instytut Książki na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierowali nim kolejno: Kazimierz Wyka (1945−1949), Adam Ważyk (1950−1954), Jarosław Iwaszkiewicz (1955−1980), Jerzy Lisowski (1980−2004), Bohdan Zadura (2004-2020), a od lutego 2021 roku Mateusz Werner. W redakcji pracowali wybitni twórcy, m.in. Anna Kamieńska, Julian Stryjkowski, Andrzej Kijowski, Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Zdzisław Najder, Wojciech Karpiński.

„Twórczość” jest pismem pierwodruków. Publikuje współczesną polską poezję i prozę, eseje poświęcone literaturze polskiej i światowej, krytykę literacką, felietony i szkice literackie, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci, pisarze, tłumacze i krytycy (m.in. nieżyjący już Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak, Sławomir Mrożek, Marian Pankowski, Jan Błoński, Helena Zaworska, Henryk Markiewicz, Julia Hartwig, wciąż tworzący Urszula Kozioł, Julian Kornhauser, Wiesław Myśliwski, Andrzej Mencwel), ale także debiutanci.

Tradycją miesięcznika, po słynnych Kronikach Dedala (czyli objętego zakazem druku pod nazwiskiem Andrzeja Kijowskiego) i „Czytanym w maszynopisie” Henryka Berezy, po „Kiosku” Mariana Grześczaka i „Wśród czasopism” Leszka Bugajskiego, stały się rubryki autorskie. W ostatnich latach były to Tadeusza Komendanta „Na kuchennych schodach”, „Zapiski starucha”, „Na bazie” i „Ciukanda”, Szymona Wróbla „Wróbel na dachu”, Michała Mrugalskiego „Opera widno”, Andrzeja Nowaka, tłumacza, „Słowiczku mój”, Janusza Drzewuckiego „Na Żylecie”, Marka Sołtysika „Spod spodu”, Jerzego Olka „Po linii” i Pawła Bagnowskiego „Nutowania”.

Z inicjatywy „Twórczości” powstały dwie serie wydawnicze. W latach 1992−1998 ukazało się trzynaście tomów „zielonej serii” (trzy we współpracy z katowickim wydawnictwem Akapit i dziesięć wspólnie z Państwowym Instytutem Wydawniczym).
 


 
W roku 2012 wraz z naszym wydawcą, Instytutem Książki, zapoczątkowaliśmy nową serię – Bibliotekę „Twórczości”, w której dotychczas ukazały się cztery tomy.
 

prenumerata
Prenumerata „Twórczości” w 2021 roku:
roczna – 108 zł., półroczna – 54 zł.
Można także zamawiać pojedyncze numery, cena egzemplarza – 9 zł., numer podwójny 7/8 – 18 zł.
Prenumerata zagraniczna (tylko roczna) – 60 Euro lub 80 USD.
Wpłat należy dokonywać na konto wydawcy:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31–148 Kraków
Bank Gospodarstwa Krajowego
wpłaty w PLN:
81 1130 1150 0012 1269 2720 0001
wpłaty w dewizach:
PL 81 1130 1150 0012 1269 2720 0001 SWIFT: GOSKPLPW
Egzemplarze pisma wysyłamy bez dodatkowych opłat.

E-wydanie "Twórczości" można kupić na portalach nexto.pl i e-Kiosk.pl
Cena pojedynczego e-egzemplarza − 7 zł., e-prenumerata roczna − 80 zł.
Wersja na czytnik (epub, mobi) na portalu Virtualo.pl
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2021 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.