zespół
<
>
Mateusz Werner
redaktor naczelny
czytaj więcej
ur. 1970, filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Ukończył Wydział Polonistyki UW i Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Junior Fellow wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Doktorat o nihilizmie i nowoczesności obronił w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor książki Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy (2009), wydawca esejów Pier Paolo Pasoliniego Po ludobójstwie (2012), redaktor m.in. tomu What Kieślowski Tells Us Today? (2008) oraz Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema (2010). Wykładał gościnnie w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016–2017 wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przemysław Dakowicz
zastępca
redaktora naczelnego
czytaj więcej
Ur. w 1977 r. w Nowym Sączu; poeta, eseista, krytyk literacki, historyk literatury; doktor habilitowany nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XXXXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Wydał siedem książek poetyckich, zebranych w tomie Nauka znikania („Sic!”, Warszawa 2018), trzy tomy eseistyczne, książki historycznoliterackie i krytycznoliterackie Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (Sopot 2008), „Lecz ty spomnisz, wnuku”. Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii (IBL, Warszawa 2011), Obcowanie. Manifesty i eseje („Sic!”, Warszawa 2014), Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza (Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015), Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne (Wydawnictwo UŁ, 2018). Jeden z pomysłodawców i współredaktor serii książek Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego „Projekt: Egzystencja i Literatura”. Autor przekładów z języka czeskiego. Laureat kilku nagród literackich, m.in. „Skrzydeł Dedala” przyznawanych przez Bibliotekę Narodową.

W zespole redakcyjnym od września 2021 r., odpowiada za dział poezji.

Aneta Wiatr
sekretarz redakcji
czytaj więcej
Urodziłam się (niechętnie), studiowałam (chętnie), m.in. u Tadeusza Komendanta. Dzięki protekcji Sułkowskiego, Mickiewicza i Bobkowskiego Jerzy Lisowski zaprosił mnie do zespołu redakcyjnego. W redakcji „Twórczości” od prima aprilis ’99.
fot. Janusz Drzewucki
Leszek Bugajski
redaktor
czytaj więcej
Ur. 1949, krytyk literacki i publicysta – z prasą współpracuje od 1966 roku. Jako krytyk literacki debiutował w 1971 roku na łamach „Współczesności”. Z „Twórczością” związany od 1972 roku, a od 1988 jest redaktorem działu krytyki literackiej w tym miesięczniku. Był także redaktorem kilku innych czasopism, m.in. „Życia Literackiego”, polskiej edycji „Playboya” i „Newsweeka. Polska”. Autor kilkunastu książek – m.in.: Następni, Zapiski z epoki Beatlesów, Pozy prozy, Strategia ślimaka, Seks, druk i rock and roll, Kupa kultury, Margines centralny. Laureat Nagrody Literackiej im. Stanisława Piętaka, Nagrody im. Kazimierza Wyki i kilku innych.
Wojciech Kudyba
redaktor
czytaj więcej
Pisarz, krytyk literacki. Kierownik Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Studium Literacko-Artystycznego UJ.

Autor książek o literaturze najnowszej (m.in. Wiersze wobec Innego (Sopot 2012) Generacja źle obecna (Sopot 2014) Próba bólu. O poezji Joanny Pollakówny (Warszawa 2016). Opublikował sześć zbiorów wierszy i cztery tomy prozy.

Zuzanna Liszewska
redaktorka
czytaj więcej
absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze (2015). Doktorantka Instytutu Sztuki PAN. Autorka artykułów o teatrze w mediach krytycznych i wydawnictwach naukowych (m.in. Ta trzecia [w:] Sienkiewicz i teatr, 2019, Czarnuch. Otello w wykonaniu dyplomantów Akademii Teatralnej [w:] Współczesny teatr i dramat wobec wojny, przemocy i uchodźstwa, 2018). Redaktorka w sekcji Twórców i Dzieł w serwisie Culture.pl, autorka tekstów i wywiadów ukazujących się na Culture.pl dotyczących teatru, literatury i nie tylko. Autorka recenzji w serwisie Teatrologia.info. Współpracuje z Polskim Radiem dla Zagranicy, przygotowując rozmowy z ludźmi kultury. Autorka tomiku wierszy Między słowami (2009). Pisała dla i robiła praktyki w polskiej redakcji „Deutsche Welle” w Bonn. Interesuje się współczesną dramaturgią, realizmem magicznym, witkacowską Czystą Formą, Teatrem Telewizji, procesem kształcenia aktora. Prywatnie mama ośmiolatka, miłośniczka kotów i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W zespole redakcyjnym od stycznia 2024 roku.

Wojciech Łysek
redaktor / korektor
czytaj więcej
Czytam, od kiedy pamiętam. Od kiedy czytam ze zrozumieniem, redaguję. Od kiedy redaguję ze zrozumieniem, prowadzę zajęcia na kursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jedna ze słuchaczek zapytała przed laty, czy nie znam kogoś, kto mógłby zająć się korektą „Twórczości”. Egoistycznie sam się zgłosiłem i od kilkunastu lat jestem osobą, która czyta każdy numer od deski do deski. I zawsze znajduję coś ciekawego ‒ nie tylko jako przykład na kolejne zajęcia, lecz także dla siebie.
Wojciech Stanisławski
redaktor
czytaj więcej
Ur. 1968, historyk i krytyk literacki. Ukończył Wydział Historii UW, tamże obronił doktorat poświęcony koncepcjom i działalności „białej” emigracji rosyjskiej w II RP; stypendysta Notre Dame University. Przez lata zajmował się problematyką rosyjską i bałkańską w Ośrodku Studiów Wschodnich, w latach 2011–2016 był redaktorem dodatku „Plus Minus” w dzienniku „Rzeczpospolita”. Obecnie jest kuratorem w Muzeum Historii Polski, stale współpracuje z Teologią Polityczną i kwartalnikiem „Herito”. W 2023 ukazała się w jego przekładzie i opracowaniu korespondencja Jerzego Giedroycia i Michaiła Hellera.

W zespole redakcyjnym od grudnia 2023 roku. Odpowiada za działy Na widnokręguNoty.

Antoni Winch
redaktor
czytaj więcej
Ur. 1986. Adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, autor książki Dramat ciemnych gier. Teatr absurdu pre-postczłowieka. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim twórczością Sławomira Mrożka, Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Hanocha Levina. Dramatopisarz. Laureat nagrody za najlepszy scenariusz oryginalny słuchowiska radiowego na festiwalu Dwa Teatry Sopot 2016 oraz Grand Prix tego festiwalu w roku 2018.

W zespole redakcyjnym od września 2021 r., odpowiada za dział prozy.

Małgorzata Brodacka
sekretariat
czytaj więcej
Dba o sprawne funkcjonowanie redakcji, o dostarczenie na czas prenumeraty i honorariów. Jej głos słychać w telefonie.

Zdążyła poznać Jarosława Iwaszkiewicza. W redakcji na stałe od 1990 roku.

Piotr eL
współpracownik
czytaj więcej
Dyplom z ubiegłego wieku w pracowni projektowania książki upoważnia go, w jego mniemaniu, do dyrekcji artystycznej projektów firmA+. Chart na wszelkie wyzwania profesjonalne, nazywany przez zaprzyjaźnionych odbiorców jego utworów „jakąś straszną maszyną do roboty”.

Aktualne okładki i layout „Twórczości” to jego zasługa. Nasz ulubiony oprawca graficzny.

krótka historia pisma
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie z inicjatywy Kazimierza Wyki, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Karola Kuryluka, redaktora przedwojennych „Sygnałów”; miał wtedy podtytuł „miesięcznik Literacko-krytyczny”. W pierwszym numerze znalazły się m.in. wiersze Leopolda Staffa, Juliana Przybosia i Czesława Miłosza, opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Andrzejewskiego, reportaż Tadeusza Peipera z wędrówki przez Jakucję, felietony Hanny Malewskiej i Jerzego Zawieyskiego oraz szkic Kazimierza Wyki.

W 1950 roku pismo przeniesiono do Warszawy. Wydawane kolejno przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Współczesne, Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 roku przez Instytut Książki na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierowali nim kolejno: Kazimierz Wyka (1945−1949), Adam Ważyk (1950−1954), Jarosław Iwaszkiewicz (1955−1980), Jerzy Lisowski (1980−2004), Bohdan Zadura (2004-2020), a od lutego 2021 roku Mateusz Werner. W redakcji pracowali wybitni twórcy, m.in. Anna Kamieńska, Julian Stryjkowski, Andrzej Kijowski, Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Zdzisław Najder, Wojciech Karpiński.

„Twórczość” jest pismem pierwodruków. Publikuje współczesną polską poezję i prozę, eseje poświęcone literaturze polskiej i światowej, krytykę literacką, felietony i szkice literackie, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci, pisarze, tłumacze i krytycy (m.in. nieżyjący już Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak, Sławomir Mrożek, Marian Pankowski, Jan Błoński, Helena Zaworska, Henryk Markiewicz, Julia Hartwig, wciąż tworzący Urszula Kozioł, Julian Kornhauser, Wiesław Myśliwski, Andrzej Mencwel), ale także debiutanci.

Tradycją miesięcznika, po słynnych Kronikach Dedala (czyli objętego zakazem druku pod nazwiskiem Andrzeja Kijowskiego) i „Czytanym w maszynopisie” Henryka Berezy, po „Kiosku” Mariana Grześczaka i „Wśród czasopism” Leszka Bugajskiego, stały się rubryki autorskie. W ostatnich latach były to Tadeusza Komendanta „Na kuchennych schodach”, „Zapiski starucha”, „Na bazie” i „Ciukanda”, Szymona Wróbla „Wróbel na dachu”, Michała Mrugalskiego „Opera widno”, Andrzeja Nowaka, tłumacza, „Słowiczku mój”, Janusza Drzewuckiego „Na Żylecie”, Marka Sołtysika „Spod spodu”, Jerzego Olka „Po linii” i Pawła Bagnowskiego „Nutowania”.

Z inicjatywy „Twórczości” powstały dwie serie wydawnicze. W latach 1992−1998 ukazało się trzynaście tomów „zielonej serii” (trzy we współpracy z katowickim wydawnictwem Akapit i dziesięć wspólnie z Państwowym Instytutem Wydawniczym).

W roku 2012 wraz z naszym wydawcą, Instytutem Książki, zapoczątkowaliśmy nową serię – Bibliotekę „Twórczości”, w której dotychczas ukazały się cztery tomy.

prenumerata
Prenumerata „Twórczości” w 2024 roku:
roczna – 150 zł., półroczna – 75 zł.
Można także zamawiać pojedyncze numery, cena egzemplarza – 13 zł., numer podwójny 7/8 – 20 zł.
Prenumerata zagraniczna (tylko roczna) – 60 Euro lub 80 USD.
Wpłat należy dokonywać na konto wydawcy:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31–148 Kraków
Bank Gospodarstwa Krajowego
wpłaty w PLN:
81 1130 1150 0012 1269 2720 0001
wpłaty w dewizach:
PL 81 1130 1150 0012 1269 2720 0001 SWIFT: GOSKPLPW
Egzemplarze pisma wysyłamy bez dodatkowych opłat.

E-wydanie "Twórczości" można kupić na portalach nexto.pl i e-Kiosk.pl
Cena pojedynczego e-egzemplarza − 9 zł., numer podwójny 7-8 − 18 zł., e-prenumerata roczna − 99 zł.
Wersja na czytnik (epub, mobi) na portalu Virtualo.pl
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.