dzieje się
kwietniowy numer „Twórczości”
już dostępny
27.04.2022
Od dziś w sprzedaży jest kwietniowy numer „Twórczości”. Przepraszamy za opóźnienie.

Można go kupić w dobrych księgarniach i salonach prasowych oraz przez zakładkę zamów.

Wersja elektroniczna (pdf) dostępna jest w e-Kiosku i na Nexto.pl.

Pismo w obu wersjach można także zaprenumerować.

Wersja na czytnik (epub i mobi) jest dostępna na Virtualo.pl.

opóźnienia w druku numerów
09.04.2022
Z powodów technicznych niezależnych od redakcji kilka następnych numerów ukaże się nieco później niż zwykle.

O terminach będziemy informować w osobnych komunikatach.

Samuel Tchorek-Bentall
Nikt nie spodziewa się
hiszpańskiej rewolucji!
4 | 2022
Zimą 1936 roku George Orwell opuścił Anglię, aby walczyć z faszyzmem. W drodze do Hiszpanii zatrzymał się na jeden dzień w Paryżu, gdzie spotkał się z Henrym Millerem. Ten nie miał najmniejszego zamiaru towarzyszyć na froncie swojemu koledze po piórze, uważając jego szlachetne przedsięwzięcie za wymysł idioty: bo niby jak można bronić wolności z poczucia obowiązku? Obowiązek jest przecież zaprzeczeniem wolności! Jeśli walczysz o wolność, ponieważ czujesz, że zmuszają cię do tego twoje przekonania, już jesteś zniewolony. Niewątpliwie należy bronić wolności przed każdą szarżą przymusu, ale walka z faszyzmem – wszystkie jej kolektywne zrywy i przewlekłe służby – może okazać się równie sprzeczna z osobistą wolnością (jedyną jej formą, która ma jakiekolwiek znaczenie), jak walka faszystów z „czerwoną plagą”. Zresztą cywilizacja, zdaniem Millera, tak czy inaczej schodziła na psy i żadne chwackie wyczyny harcerzyka z Londynu nie mogą nic na to poradzić. Dla Orwella natomiast wolność i demokracja szły ręka w rękę, podtrzymując się wzajemnie i wspólnymi siłami goniąc za szczęściem. Pisarz nie miał zatem żadnych wątpliwości, że zmierzch demokracji i triumf faszystowskiej woli z konieczności oznaczałyby zmierzch wolności, w tym także wolności awangardowych artystów, którzy mieszkali sobie wygodnie w Paryżu.

Być może Orwellowi udało się częściowo przekonać Millera do swych racji, skoro ten oddał mu swoją sztruksową kamizelkę, stwierdzając, że będzie ona stanowiła jego wkład w walkę o wolność Republiki Hiszpańskiej. Nie jest to jednak pewne, gdyż Henry prawdopodobnie oddałby mu swoją kamizelkę nawet wtedy, gdyby George jechał na wojnę walczyć po stronie generała Franco.

Już 26 grudnia Orwell był w Barcelonie, którą od lipca tego samego roku kontrolowali anarchiści i inni rewolucjoniści. Tam – zgodnie z sugestią Johna McNaira, reprezentanta brytyjskiej Niezależnej Partii Pracy (Independent Labour Party) – udał się do baraków bojówki POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), czyli partii komunistycznej niepodległej Związkowi Sowieckiemu, który znajdował się natenczas w objęciach Wielkiego Terroru. (Ta w gruncie rzeczy przypadkowa okoliczność miała zaważyć na całej późniejszej karierze Orwella).

Reszta tej historii należy już do orwellowskiego mitu. W hołdzie Katalonii rozpoczyna się od opisu anarchistycznej lekcji sztuki wojennej w barakach Lenina, a kończy tak jak niejedna dwudziestowieczna historia: gorzką rozprawą z kłamstwami stalinowskich komunistów.

o piśmie
„Twórczość” ukazuje się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku.

Miesięcznik powstał w Krakowie, w 1950 roku został przeniesiony do Warszawy. Wydawany był początkowo przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”; wydawcy zmieniali się kilkakrotnie. Od 1 kwietnia 2010 roku wydawcą pisma jest Instytut Książki. Pismem kierowali kolejno: Kazimierz Wyka, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski, a od 2004 roku Bohdan Zadura.

„Twórczość” drukuje współczesną polską poezję i prozę, eseje i szkice literackie poświęcone literaturze polskiej i światowej, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego.

Wśród autorów pisma są nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni polscy poeci i pisarze (m.in. Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Jarosław Marek Rymkiewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław Myśliwski), ale także debiutanci.

baza bibliograficzna
Baza bibliograficzna zawiera roczne bibliografie, dołączane w każdym roku do numeru grudniowego.

Można w nich znaleźć informacje o wszystkich drukowanych w danym roku tekstach i ich autorach, a także bohaterach esejów, mniejszych szkiców i recenzji książkowych.

Baza będzie stopniowo powiększana, obejmując roczniki archiwalne aż do 1945 roku.

 

PRZEJDŹ DO BAZY

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2021 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.