opóźnienia w druku numerów

Z powodów technicznych niezależnych od redakcji kilka następnych numerów ukaże się nieco później niż zwykle.

O terminach będziemy informować w osobnych komunikatach.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2021 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.