Elżbieta Baniewicz

W zespole redakcyjnym w latach 1989–2021.

Wybrane szkice teatralne, które publikowała na łamach „Twórczości” zebrane zostały w dwóch książkach: Lata tłuste czy chude. Szkice o teatrze polskim z lat 1990–2000 (2000) oraz Dziwny czas. Szkice o teatrze z lat 2000–2012 (2012).

Pisała o sobie:

„Od 1989 roku co miesiąc piszę w «Twórczości» o teatrze. Z zasady o teatrze zawodowym i repertuarowym, czasem o ważnych książkach dotyczących tego tematu. Jest to wybór świadomy. Po pierwsze, nie można znać się na wszystkim, czyli na teatrze lalkowym, offowym, muzycznym, studenckim, amatorskim itd. Po drugie, uważam, że teatr zawodowy i repertuarowy powinien stanowić pewien wzorzec interpretacyjny tekstów współczesnych i klasycznych, ma bowiem do dyspozycji zawodowych aktorów. Mam luksus wyboru najważniejszych zjawisk i zagadnień, jakie w zmieniającym się współczesnym teatrze mają miejsce i jakie warto omawiać. Staram się nie pisać typowych recenzji, tylko raczej omawiać najciekawsze zjawiska czy tematy, zwłaszcza artystyczne. Pojmuję teatr jako przestrzeń wolnej wyobraźni i myśli kreowanej słowem, bo to ono, nie obraz, tak dziś wszechobecny, najlepiej niesie myśl”.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.