10/2022

Dmitrij Strocew
przełożył Tomasz Mróz

rzecze Chrystus

do rosyjskiego boga

rzecze Chrystus

wyjdź bestio

z ludzi

wyjdź bestio

Moim Ciałem się łam

bierz i jedz

z kielicha Krwi Mojej pij

przepadnij


Dmitrij Strocew (ur. 1963) – białoruski poeta piszący po rosyjsku, autor ośmiu tomów wierszy. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku założył w Mińsku wydawnictwo „Winograd”, specjalizujące się poezji i literaturze religijnej. W 2014 roku zasłynął wierszami wyrażającymi sprzeciw wobec rosyjskiej aneksji Krymu i wojny w Donbasie. Podczas białoruskich protestów jesienią 2020 roku został aresztowany i skazany na 13 dni aresztu. Do 2020 roku mieszkał w Mińsku. Obecnie przebywa na emigracji.
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.