02/2018

Jan Goczoł

Elegia na śmierć wierzby z opolskiego pobrzeża Odry

Wyrok orzeczono zwięźle i jednocześnie:

Po wstępnej grze pozorów piłami spalinowymi,

ścięcie siekierami! Bez obecności świadków

mogących pamiętać jej niewinną urodę,

którą wiatr mógł pieścić na wieczne czasy!

Nie do wyobrażenia już te pieszczoty,

że być mogły, kiedy jej już nie ma,

Pamięć je przywołuje na przekór wszystkiemu,

jak zaklinanie świata, który był

bardziej niż wszystkie o nim słowa.

luty 2017

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.