10/2020

Joanna Wicherkiewicz

Gra

patrzysz przez zniekształcającą soczewkę

idealizujesz

że na własne podobieństwo

pierwszego dnia oddzieliłeś światło od ciemności

w dualistycznym świecie wciąż mrok

drugiego dnia wody dolne i górne

zlały się w jedną materię

przepowiedziały potop

kiedy nadszedł dzień trzeci

ląd rozłupał wody

zakwitło zazieleniało

czwartego dnia zaświeciłeś

słońce księżyc

rozsypałeś gwiazdy

dla niespełnionych miłości

piątego dnia przywołałeś zwierzęta wodne i latające

zajazgotało zawarczało ucichło

szóstego dnia ulepiłeś człowieka

spraw by kamień zapłonął

spraw by kamień zapłonął

wykrzykiwał w twoim raju

siódmego dnia umyłeś ręce

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.