05/2023

Grzegorz Wróblewski

Losy ptaków

Ostatnio czytam tylko poezję

japońską.

Czy coś się w twoim życiu

zmieniło?

Nie,

nastała pełnia.

Przestałem czytać polską.

Dlatego nie jesteś

grzywaczem?

Mozart i świeczki…

Czy pióra ci jeszcze odrosną?

(Szminka szybko rozpuszcza się

w winie…)

Nic nie wiem,

dryfuję. Chyba ubliżam

roznosicielom

reklam.

Wielkie Oko ma na nas

oko?

Dlatego czytam

poezję japońską.

I nadal nie jestem

grzywaczem.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.