04/2021

Bogusław Michnik

Szybki research

Niemiejsce Nieczas

Niepamięć Nieżycie

Ludzie bez cieni

Krzyże i mogiły

Trąci tu moczem

Pokrzywą Łopianem

Wódką i potem

Świecą i kadzidłem

Obłoki w strzępach

Wychmurzone niebo

Powietrze się dłuży

W grzęzawisku traw

Skarlała woda

Brodzi w mazi płytkiej

Słońce w drzazgach

Niedoświatło i cienia cień

Echo się jąka

Słowa zasłaniają słowa

Ktoś trzyma kamień

On jeden skupiony

Pod milczeniem

Pod cieniem gorzkim

Ziarenko piasku

Atom światła

15 VIII 2020
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.