02/2018

Wojciech Kass

Wypis z Gałczyńskiego

Z jak starego

zaśpiewu

by się nie brała,

po pierwsze:

wiara.

A po drugie:

czy wiecie, że

grunt w pisaniu

to silne ręce?

Gorące serce

to po trzecie.

I obowiązek;

rzecz nie w stosie,

jego wielkości

bylebyś ty świecił

w ciemności.

Świecił uparcie

to po czwarte.

Pranie, 29 kwietnia 2017

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.