04/2022

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Zawalidroga

wymknę się do Biblioteki Narodowej

posiedzę przy moim 44 stoliku

w Czytelni Humanistycznej gdy tylko

uwolnię się od antyświryny

od trzech setek ketrelu który powoduje

że nie opuszczam wyrka

kim jesteś że bez ciebie wracam do Wólki

Krowickiej i po drodze zaglądam

do Kapliszy Hryniawskich bez ciebie

i z tobą pozostaję w łóżku jeszcze mogę

jeszcze mogę wpłynąć na twoje

i moje życie zmienić kształt tego wiersza

(27 XII 2019)
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.