numer archiwalny
rok lxxi · nr 2 (831) · luty 2015
Jurij Andruchowycz & Тадeй Комэндант Kozak Jamajka
Urszula Kozioł Mikro makro; Piosenka niekochanej; Scherzo; Majowanka
Karol Maliszewski Ludzie stąd
Tadeusz Olszewski Iwaszkiewicz; Pejzaże włoskie; Rosjanie; Sokrates płaczący; Verlaine
Paweł Orzeł Przygody
Dariusz Tomasz Lebioda Dwie kartki; Morze Północne; Desiderata II; Lot do Erewania; Gajówki; Śmiertelny wróg
Andrzej Franaszek Libero?
Kamil Krzysztof Wawrzyniak Teraz, kiedy bez R.; Schisma poeticae; Leges Romanae Orphanorum; Budowa imperium (okres królewski)

 

archiwum

 
Adolf Rudnicki Z zapisków 1947 spisali z rękopisu i opracowali Marianne Rudnicki-SchlumbergerMarius Tukaj
Jarosław Iwaszkiewicz Listy do wnuczki Anny Włodek z lat 1957–1977 podała do druku Anna Romaniuk, wstęp Anna Włodek

 

książka miesiąca

 
Radosław Romaniuk Tragedia małżeństwa Iwaszkiewiczów

[Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie Listy z lat 1932–1939]
 

wśród książek

 
Małgorzata Pieczara-Ślarzyńska Lament nad kondycją człowieka współczesnego

[Jerzy Utkin Nikt nie woła (Utwory wybrane z lat 2006–2013)]

Grzegorz Kociuba Próba całości

[Wojciech Kudyba W końcu świat]

Leszek Bugajski Las Grydzewskiego

[Mieczysław Grydzewski Silva rerum]

Janusz Drzewucki Nitka smutku

[Jarosław Iwaszkiewicz, Andrzej Wajda Korespondencja]

Paula Szewczyk Nie-spotkanie

[Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia pod redakcją Anny Król]

Przemysław Pieniążek Urania, siostra i sosna

[Józef Majewski Fuga przemijania. Słowo o eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza]

Paweł Czapczyk Miejsca odnalezione

[Joanna Ugniewska Miejsca utracone. Szkice o pamięci i zapomnieniu we współczesnej literaturze włoskiej]
 

na widnokręgu

 
Elżbieta Baniewicz Słońce rosyjskiej dramaturgii
Tadeusz Komendant Oskomoruchy
Sylwia Chwedorczuk „Chwytam w zachwyt ruch Twój – i gubię”. Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej w latach 1940–1946
Anna Augustyniak Flora, Fuga, Voss, Grydz
Dariusz Bitner Spisek (18)

 

przegląd zagraniczny

 
Agnieszka Kumor Francja
Tadeusz Zubiński Hiszpania

 

noty

 
Grzegorz Tomicki O Noblu i czytelniczym wstydzie
Maria Karpińska Syndrom krzywej wieży
Janusz Łastowiecki Dwoje bez tlenu
ks. Jan Sochoń Biblioteka Zygmunta Kubiaka

 

książki nadesłane

 

 

spod spodu

 
Marek Sołtysik Czemu się tak dobijasz?
w następnych numerach
w następnym numerze
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.