numer archiwalny
rok lxxv · nr 11 (888) · listopad 2019
Stendhal w Czerwonym i czarnym powiedział o powieści, że jest „zwierciadłem, które obnosi się po gościńcu. To odbija lazur nieba, to błoto przydrożnej kałuży”. Tytuł jednej z książek krytycznych zmarłego niedawno Leszka Elektorowicza brzmiał Zwierciadło w okruchach. Po takim wstępie wiadomo, że omówienie listopadowego numeru zacznie się od prozy. Powieści w tym numerze nie ma, choć uważny Czytelnik może się domyślić, że Gać, między dawnymi i młodszymi lata to trzeci – wcześniej były Gać, wieś gminna (2013, nr 2) i Gać, erka przymierza (2016, nr 6) – fragment niemal w odcinkach co trzy lata drukowanej przez nas powieści autorskiego duetu Piotr Andrzejewski, Miłosz Waligórski. Powieścią nie jest Zzabaru Doroty Cieślik (jeśli już to powieścią w opowiadaniach), opowiadaniem z pewnością jest Mowna ludu Richarda A. Antoniusa, polskiego pisarza, który skrył się pod obcobrzmiącym pseudonimem. W zwierciadle tych próz, w zwierciadle ich języka odbijają się nieznane jeszcze polskiemu czytelnikowi lazury i kałuże. Nikt tak jeszcze nie opisał chyba współczesnej warszawskiej Pragi, różnorodności wielkomiejskich subkultur, jak zrobiła to Dorota Cieślik; rytm, tempo języka cechują też pozostałych autorów, utrzymując uwagę w napięciu i sowicie nagradzając za to satysfakcją intelektualną.

Powiew świeżości i energia – również dowcip – cechuje też sonety Stanisława Chyczyńskiego. W otwierających numer wierszach Krzysztofa Karaska, mądrych i świetnych, można usłyszeć jego serce:


Kilka dni później, leżąc na kozetce
u kardiologa, usłyszałem
głos mego serca. Nie był to głos
kogoś do czegoś, głos
ku czemuś (komuś), jakiś głos
wewnętrzny, dajmonion, ale
najzwyklejszy głos jaki wydają
przedsionki i komory, puszczony z głośnika.
Moje serce śpiewało i łkało na przemian. Raz był to szloch,
innym razem śpiew, jeszcze innym coś jak odgłos
morskich fal uderzających o brzeg.

Inni bohaterowie numeru to między innymi Józef Czapski, któremu esej poświęca Adam Komorowski; Konrad Swinarski i jego niezrealizowany Hamlet z prób którego nagrania posłużyły Zuzannie Olbinskiej do rekonstrukcji wizji Ducha ojca; Leopold Tyrmand, którego sposób indywidualizacji postaci przez ubiór, modę opisał Piotr Prachnio; Dariusz Bitner, bohater kilku tekstów na wąskiej szpalcie. W rubryce Książka miesiąca recenzja Dariusza Nowackiego powieści Krzysztofa Bieleckiego Nóż, którą „Twórczość” drukowała w 2017 roku w numerze 10., pośród innych recenzji omówienie dwóch książek Artura Dudzińskiego (debiut na naszych łamach), które tu miały swe pierwodruki.
Krzysztof Karasek Przywidzenia; Rady dla młodych poetówprzeczytaj więcej ; Quorum
Piotr Andrzejewski, Miłosz Waligórski Gać, między dawnymi i młodszymi lataprzeczytaj więcej
Stanisław Chyczyński Krótki zapis trajektorii losu; Chandroid; Kosmogoniaprzeczytaj więcej; Antysonet zero; Antysonet (I); Antysonet (II); (Docelowo) w Krośnie
Dorota Cieślik Zzabaruprzeczytaj więcej
Jerzy Plutowicz Konstruktor; Domownicy; Nocne harce; Dźwięki; Pod niebem; To, co nazwieszprzeczytaj więcej ; Zasypiając
Richard A. Antonius Mowna luduprzeczytaj więcej
Dariusz Tomasz Lebioda Świetlisty poranek; Świadomość; Dunaj; Na zamku; Kościół św. Marcina; Krystaliczny poranekprzeczytaj więcej
Adam Komorowski Nad biografią Józefa Czapskiegoprzeczytaj więcej
Zuzanna Olbinska Od izraelskich notatek do krakowskich nagrań. Wizja Ducha ojca w niezrealizowanym Hamlecie Konrada Swinarskiegoprzeczytaj więcej
Piotr Prachnio Moda warszawska. Indywidualizowanie przez ubiór w prozie Leopolda Tyrmandaprzeczytaj więcej

 

książka miesiąca

 
Dariusz Nowacki „Pokochaj takie widzenie świata. Innego nie ma”przeczytaj więcej

[Krzysztof Bielecki Nóż]

 

wśród książek

 
Anna Mochalska Świat się jawi czy objawia?przeczytaj więcej

[Wojciech Kass Objawy]

Karol Alichnowicz W przechyleprzeczytaj więcej

[Janusz Radwański Święto nieodległości]

Katarzyna Wójcik Pamięć sentymentalna

[Paulina Adamczyk Przeszłość chwili obecnej]

Bernadetta Darska Trzy kobiety i teraz

[Aleksandra Zielińska Sorge]

Magdalena Boczkowska Nadchodzi zimaprzeczytaj więcej

[Dariusz Bitner Ostatnia jesień przed zimą, czyli koniec trylogii cynamonowej]

Leszek Żuliński Debiut dużej wagi!przeczytaj więcej

[Artur Dudziński Kąty; Dyptyk wschodni]

Kamila Czaja Grozy, gawędy, gryprzeczytaj więcej

[Weronika Murek Feinweinblein. Dramaty]

Przemysław Pieniążek Medytacje z wędką

[Krzysztof Środa Srebro ryb]

 

na widnokręgu

 
Michał Krawczyk Sześć ekfraz rzeźbiarskich
W sztucznym cieniu. Z Markiem Sołtysikiem rozmawia Andrzej Śnioszekprzeczytaj więcej
Marek Sołtysik Pół prawdy w fikcji, półprawda o Fikcjiprzeczytaj więcej
Sebastian Walczak Czy pisarze nagradzają nagrody?przeczytaj więcej
Andrzej Sulikowski Rozwiązywanie krzyżówek
Fryderyk Hunia Bardziej być – czyli o prostocie

 

przegląd zagraniczny

 
Hanna Karpińska Bułgariaprzeczytaj więcej
Grażyna Obrąpalska Stany Zjednoczoneprzeczytaj więcej
Agnieszka Kumor Wielka Brytaniaprzeczytaj więcej

 

noty

 
Elżbieta Baniewicz Na własną nutę
Grzegorz Tomicki Prawdziwa historia Alicji Taborprzeczytaj więcej
Jakub Beczek Gdzie człowiek żywy, tam rodzi śmierć
Adam Ochwanowski Ryszarda Miernika przypadki (1929–2013)
Joanna Ruszczyk Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy

 

książki nadesłane

 

 

palcem na wodzie pisane

 
Tadeusz Stefańczyk Woda oczyszczenia, woda przebaczenia
w następnych numerach
w następnym numerze
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.