Antoni Winch

Ur. 1986. Adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, autor książki Dramat ciemnych gier. Teatr absurdu pre-postczłowieka. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim twórczością Sławomira Mrożka, Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Hanocha Levina. Dramatopisarz. Laureat nagrody za najlepszy scenariusz oryginalny słuchowiska radiowego na festiwalu Dwa Teatry Sopot 2016 oraz Grand Prix tego festiwalu w roku 2018.

W zespole redakcyjnym od września 2021 r., odpowiada za dział prozy.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.