Wojciech Kudyba

Pisarz, krytyk literacki. Kierownik Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Studium Literacko-Artystycznego UJ.

Autor książek o literaturze najnowszej (m.in. Wiersze wobec Innego (Sopot 2012) Generacja źle obecna (Sopot 2014) Próba bólu. O poezji Joanny Pollakówny (Warszawa 2016). Opublikował sześć zbiorów wierszy i cztery tomy prozy.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.