03/2019

Adam Ochwanowski

Sonety niedokończone
wyjęte z Ucha Igielnego Wiesława Myśliwskiego

[…]

II


Bo wszystkie bliskie miejsca są kulą u nogi

Przelotnością zapachu i filmową klatką

Datami na nagrobku miłości zagadką

Końcem co pamięć traci i początkiem drogi

Coraz częściej tam jestem coraz częściej słyszę

Znajome dźwięki szmery płacze i zachwyty

Kroki snów ociężałych echa zdartej płyty

Hałasy co się boskiej nie lękają ciszy

Bo wszystkie bliskie miejsca ubierane w słowa

Umierają codziennie – i rodzą od nowa

[…]

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.