numer archiwalny
rok lxxv · nr 2 (879) · luty 2019
Kolejny raz główną postacią lutowego numeru jest Jarosław Iwaszkiewicz. Jako adresat wierszy Piotra Lachmana. Jako bohater wspomnień Kazimierza Orłosia, w których ten opisuje swoje pisarskie początki w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, pierwszą swoją wizytę w redakcji „Twórczości” i spotkanie z Iwaszkiewiczem, przytacza ich korespondencję z tamtych lat, pisze o pomocy Andrzeja Kijowskiego, który zaprotegował przyszłego autora Cudownej meliny w PIW-ie, dzięki czemu w 1961 roku wyszła tam pierwsza książka Orłosia Między brzegami.

Czymś w rodzaju wspomnienia, ale też próbą ukazania dorobku Iwaszkiewicza jest napisany parę lat po śmierci Iwaszkiewicza tekst Władimira Frołowa, który opisuje też swoje z nim spotkania w Rosji i w Polsce, akcentuje jego związki z Rosją i Ukrainą, sporo miejsca poświęcając też dramatom Iwaszkiewicza (co nie dziwi, jako że książkę Frołowa Dramaturgia i teatr, którą wydały Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe w 1976 roku, Jarosław Iwaszkiewicz poprzedził wstępem).

Katarzyna Gędas swój obszerny szkic poświęca Iwaszkiewiczowi czytającemu, a podtytuł Warsztat recenzenta wskazuje, że przedmiotem jej zainteresowania jest też Iwaszkiewicz piszący o książkach, które to poletko – nie najważniejsze przecież – odgrywało w jego twórczości i polskim życiu literackim niezwykle istotną rolę. Autora wykonała benedyktyńską pracę, badając trzy tysiące książek z marginaliami z prywatnej biblioteki pisarza na Stawisku i przedstawiając pyszną antologię komentarzy Iwaszkiewicza o różnym charakterze, polemicznych, wartościujących, dopowiadających, językowych, komparatystycznych.

Archiwum (oprócz wspomnianego tekstu Frołowa w przekładzie Roberta Papieskiego), przynosi korespondencję Jarosława Iwaszkiewicza z Jerzym Lisowskim z lat 1961−1964 oraz wybór listów Iwaszkiewicza do Szymona Piotrowskiego z wiosny 1964 roku. Pasjonująca to lektura, ukazująca spojrzenie Iwaszkiewicza na ówczesną sytuację w Polsce i świecie, odsłaniająca kulisy życia literackiego, sytuację po tzw. Liście 34, momentami zabawna, momentami poruszająca do szpiku kości.

Takie też − poruszające − są drukowane w tym numerze wiersze: Urszuli Kozioł, Zbigniewa Mikołejki, Piotra Machula i wspomniane już Piotra Lachmanna.

Urszula Kozioł W środku nocy (litania); Momentyprzeczytaj więcej
Kazimierz Orłoś Pierwsze opowiadaniaprzeczytaj więcej
Zbigniew Mikołejko Lot; ⁂(Noc nie była kryształem); ⁂(Morze jest wysokie…); Patrząc, pytając; Na niby (taka gra); Obrzędy; W koronie nocyprzeczytaj więcej; Golgota; Una preghiera notturna
Katarzyna Gędas Jarosław Iwaszkiewicz – homo legens. Warsztat recenzentaprzeczytaj więcej
Piotr Lachmann 27 drogi; 29 Kończę z tym mailem; 34 Dziki pies stoi na progu nie szczekaprzeczytaj więcej; 64 Nie; 95 Drogi trupie

 

archiwum

 
Władimir Frołow „Wrodzone dążenie do szczęścia” przełożył Robert Papieskiprzeczytaj więcej
Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Lisowski „Nie ma żadnej tragicznej sytuacji”. Korespondencja 1961−1964 opracowanie i przypisy Agnieszka i Robert Papiescyprzeczytaj więcej
Jarosław Iwaszkiewicz Z listów do Szymona Piotrowskiego opracował Robert Papieskiprzeczytaj więcej

 

Piotr Machul Uczeń Darwina; Katecheza ewolucyjnaprzeczytaj więcej; Przed podróżą; Znikanie; Apokryf; Antymateria; Dwa, trzy życia

 

książka miesiąca

 
Adam Komorowski Spotkania z nicością w świetle ledowych żarówekprzeczytaj więcej

[Zbigniew Mikołejko Prowincje ciemności. Eseje przygodne]

 

wśród książek

 
Janusz Drzewucki Nic, nicość i wistośćprzeczytaj więcej

[Leszek Szaruga W tym samym czasie]

Katarzyna Wójcik Materia podstawowaprzeczytaj więcej

[Uta Przyboś Tykanie]

Tomasz Misiewicz Amory Kikimory

[Manuela Gretkowska Poetka i książę]

Kamila Czaja W domu kobiet

[Marta Handschke Brzuch Matki Boskiej]

Piotr Kępiński Herling-Grudziński przed lustrem

[Gustaw Herling-Grudziński Dziennik 1957−1958]

Wojciech Kaliszewski Gwiazdozbiórprzeczytaj więcej

[Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych. Wybór, redakcja i wstęp Adrian Gleń]

Patrycja Chajęcka Przemyśleć Bursę raz jeszczeprzeczytaj więcej

[Andrzej Bursa Dzieła (prawie) wszystkie]

Paweł Majcherczyk Listy krakowsko-wiedeńskie i inne

[Ewa Lipska, Stanisław Lem, Tomasz Lem, Boli tylko, gdy się śmieję Listy i rozmowy]

Przemysław Pieniążek Oryginalny outsiderprzeczytaj więcej

[Andrzej Wasilewski Teoria literatury Stanisława Lema]

Michał Piętniewicz Psychoanaliza a literatura

[Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą

pod redakcją Pawła Dybla]

 

na widnokręgu

 
Elżbieta Baniewicz Bruegel prawie w całościprzeczytaj więcej
Karol Wieczorek Matejkoprzeczytaj więcej
Witold Turant Wycieczka do Conflans
Ryszard Sawicki Koincydencje – widzialne ślady niewidzialnych zasad
Jerzy Olek Wyrozumiałe miejsceprzeczytaj więcej

 

przegląd zagraniczny

 
Agnieszka Kumor Francjaprzeczytaj więcej
Miłosz Waligórski Słowacjaprzeczytaj więcej
Joanna Mąkowska Stany Zjednoczoneprzeczytaj więcej

 

noty

 
Jerzy Kędzierski A przynajmniej powinna
Rafał Sulikowski Budujemy nie tylko mosty (refleksje niespiesznego przechodnia)
Robert Suwała Groza imaginacji
Zdzisław Antolski Szubienice na Zawinnicyprzeczytaj więcej
Jadwiga Nowak Zabójcze piękno

 

książki nadesłane

 

 

palcem na wodzie pisane

 
Tadeusz Stefańczyk Wody inicjalne, wody terminalne
w następnych numerach
w następnym numerze
WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2017-2022 | Twórczość
Deklaracja dostępności
error: Treść niedostępna do kopiowania.